நானுன்னை முத்தமிடுகையில்

நானுன்னை முத்தமிடுகையில்
அனுபவப்புனைவு

சாம்பல் வானத்தில் மறையும் வைரவர்

சாம்பல் வானத்தில் மறையும் வைரவர்
சிறுகதை

பேயாய் உழலும் சிறுமனமே

பேயாய் உழலும் சிறுமனமே
கட்டுரை

நாடற்றவனின் குறிப்புகள்

நாடற்றவனின் குறிப்புகள்
கவிதை

சுகுமாரனின் உரை

Wednesday, June 12, 2019

கனடாவில் நிகழ்ந்த 'பேயாய் உழலும் சிறுமனமே' வெளியீட்டு விழாவில் சுகுமாரனின் சிறப்புரை0 comments: