நானுன்னை முத்தமிடுகையில்

நானுன்னை முத்தமிடுகையில்
அனுபவப்புனைவு

சாம்பல் வானத்தில் மறையும் வைரவர்

சாம்பல் வானத்தில் மறையும் வைரவர்
சிறுகதை

பேயாய் உழலும் சிறுமனமே

பேயாய் உழலும் சிறுமனமே
கட்டுரை

நாடற்றவனின் குறிப்புகள்

நாடற்றவனின் குறிப்புகள்
கவிதை

SORRY

Friday, December 24, 2004

FRIENDS,
I HAVE FOUND DIFFICULTIES IN MY BLOG. I AM NOT SURE WHAT IS HAPPENING HERE. MY POSTINGS ARE MESSED UP. I TRY TO FIX IT UP BEFORE TONIGHT.

DJ

3 comments:

icarus prakash said...

I had similar problems. I am still in search of two of my previous posts. When i wrote to them asking for help, the blogger admin sent me this link.

http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=639

see if this helps.

12/24/2004 01:02:00 PM
டிசே தமிழன் said...

Thanx Icarus, I'll have a look there.

12/24/2004 07:54:00 PM
Anonymous said...

Here You Can Find. [url=http://textarticles.info/celebrity-stolen-video.html]textarticles.info[/url]

3/05/2012 03:52:00 PM