புத்தரும் நானும்

புத்தரும் நானும்
அனுபவப்புனைவு

சிறுகதைத்தொகுப்பு

சிறுகதைத்தொகுப்பு
திறனாய்வு

கள்ளி

கள்ளி
கதை

கவிதை

கவிதை
ஆங்கிலம்

SORRY

Friday, December 24, 2004

FRIENDS,
I HAVE FOUND DIFFICULTIES IN MY BLOG. I AM NOT SURE WHAT IS HAPPENING HERE. MY POSTINGS ARE MESSED UP. I TRY TO FIX IT UP BEFORE TONIGHT.

DJ

3 comments:

icarus prakash said...

I had similar problems. I am still in search of two of my previous posts. When i wrote to them asking for help, the blogger admin sent me this link.

http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=639

see if this helps.

12/24/2004 01:02:00 PM
டிசே தமிழன் said...

Thanx Icarus, I'll have a look there.

12/24/2004 07:54:00 PM
Anonymous said...

Here You Can Find. [url=http://textarticles.info/celebrity-stolen-video.html]textarticles.info[/url]

3/05/2012 03:52:00 PM